GDPR

GDPR – Ny lag från 25 maj 2018 som ger dig bättre kontroll på vilka uppgifter som vi som företag sparar om dig.
Vid bokningstillfället anger du namn, adress, postadress, telefonnummer samt e-postadress. Dessa uppgifter kräver vi för att kunna kontakta dig som djurägare samt för att kunna kommunicera med dig angående din bokning, väntelistor, samt för att vi ska kunna se om du är berättigad till stamkundsrabatt.

Varför behöver vi dina och ditt djurs data?
Uppgifter om ägare, djuret och kontaktpersonen behövs för att

Kunna tillgodose § 2 Djurskyddslagen (1988:534) om att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. T ex ta katten till veterinär i händelse av sjukdom.

Ägaren tar ansvar för att eventuell kontaktperson är underrättad samt har godkänt att deras kontaktuppgifter lämnas till Podvins Kattpensionat.

Bilder kan användas på sociala medier, om inte ni gett ert NEJ angivet i inackorderingsavtalet.

Kunna administrera och hantera din bokning avseende bokningsperiod, planera in – och utcheckningar med mera.

Ge dig som ägare uppdateringar och information om hur ditt djur mår.

Kunna administrera och hantera betalningar, fakturering och bokföring.

Hur sparas dina uppgifter?
Bokningsbekräftelse i pappersform sparas efter bokningsdagen samt signerat avtal och bokningsbekräftelse under vistelsen hos oss. Därefter destrueras de på ett säkert sätt.

Vem har tillgång till dina uppgifter?
Ägaren till Podvins kattpensionat.
Bokföringsfirman.
Behandlande veterinär och djurvårdspersonal på veterinärklinik och djursjukhus vid sjukdom och skada hos inackorderat djur.

Podvins Kattpensionat ansvarar enligt gällande rätt för att de personuppgifter som behandlas skyddas genom erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet. Podvins Kattpensionats system är ordnade så att obehöriga personer inte har tillgång till de personuppgifter som behandlas med anledning av våra tjänster.
Hur länge sparas dina uppgifter?
Kontakta oss om ni vill återkallar ert godkännande eller ändra uppgifter. Det kan ske via mail el tel.

Bokföring och revision 7 år.

0