GDPR

GDPR – Ny lag från 25 maj 2018 som ger dig bättre kontroll på vilka uppgifter som vi som företag sparar om dig.

Att vi behöver tillgång till din och ditt djurs data beror på att det är nödvändigt att hantera uppgifter gällande ägare, djuret och kontaktpersoner för att:

 • Tillgodose § 2 Djurskyddslagen (1988:534) om att ”djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom”. T ex ta katten till veterinär i händelse av sjukdom.
 • Komma i kontakt med ägare eller kontaktperson gällande djurets hälsotillstånd och efterföljande åtgärder vid t ex sjukdom.
 • Få publicera bilder på sociala medier, med din tillåtelse.
 • Kunna administrera och hantera din bokning avseende bokningsperiod, planera in – och utcheckningar med mera.
 • Se om du är berättigad till stamkundsrabatt.
 • Ge dig som ägare uppdateringar och information om hur ditt djur mår.
 • Kunna administrera och hantera betalningar, fakturering och bokföring.

Hur sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar bokningsbekräftelsen i pappersform. Vi sparar det signerade bokningsavtalet under vistelsen och makulerar det vid er avfärd.

Vem har tillgång till uppgifterna?

 • Ägarna till Podvins kattpensionat.
 • Bokföringsfirman
 • Behandlande veterinär och djurvårdspersonal på veterinärklinik och djursjukhus vid sjukdom och skada hos inackorderat djur.

Podvins Kattpensionat ansvarar enligt gällande regler för dina personuppgifter.

Personuppgifterna behandlar och skyddar vi genom erforderliga, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Vi beaktar vad som är lämpligt i förhållande till dina personuppgifter dess karaktär och känslighet.

Vårt system och organisation hos oss på Podvins Kattpensionat har vi dessutom ordnat så att obehöriga personer inte har tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar med anledning av våra tjänster.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

 • Kontakta Podvins om ni vill återkallar ert godkännande eller ändra uppgifter. Det kan ske via mail el tel.
 • Bokföring och revision 7 år.