Villkor

n <<<tillbaka

 • Vi förutsätter att din katt är frisk, din katt får inte ha några smittosamma sjukdomar, ej heller bära på parasiter. Kroniska sjukdomar kräver veterinärintyg. Vid misstanke, besök en veterinär i god tid innan vistelsen så du slipper bli nekad vid ankomsten hit.
 • Full vaccinering mot kattpest och kattsnuva är ett krav och vaccineringen får ej vara äldre än ett år.Revaccination senast 15 dagar före vistelse.
 • Katten måste ha en giltig grundvaccination, dvs vaccinationen visas upp i kronologisk ordning.
  Har katten inte en giltig vaccination så tar vi inte emot den. Detta för att inte smitta andra katter på pensionatet.
 • Vaccinationsintyg skall alltid uppvisas vid avlämnandet.
 • Katter som går ute skall behandlas med Frontline och avmaskas före pensionatsvistelsen.
 • Han och honkatter skall vara kastrerade. Raskatter kan få p-piller(under förutsättning det går att ge utan problem) eller chipkastrering.
 • Rekommendation på idmärkning antingen med tatuering i örat eller chip.
 • Alla katter skall vara försäkrade.
 • Katter med kroniska sjukdomar, skall ha veterinärintyg som intygar att katten kan klara en pensionatvistelse. Där skall ansvarig veterinär uppge tfn så vi kan komma i kontakt vid akut läge.
 • Om din katt skulle bli sjuk under sin vistelse hos oss kommer vi i först att kontakta er som ägare för godkännande av besök hos veterinär. Lämna gärna en kontaktperson som kan kontaktas om det ej går att nå er. Kan vi inte får kontakt och anser att veterinärbesök är akut, tar vi oss rätten att göra detta. Podvins står inte för några kostnader i samband med veterinärbesök.
 • Betalning och avbokningar

 • Vistelsen betalas kontant vid avlämnandet eller via bankgiro(ges i bekräftelse pga säkerhetsskäl)  senast 14 dagar före avlämnandet. Försenad betalning till konto debiteras 500:- Vi tar inte kort! Vi har inte Swish!
 • Bokad plats betalas till fullo även om vistelsen avbryts tidigare.
 • Avbokning senare än 20 dagar innan ankomstdag debiteras hela beloppet oavsett anledning. Bokad tid betalas även om avlämning/hämtning sker på annat datum än bokat. Avbokningen skall ske genom mail eller brev.
 • Vid djurets sjukdom gäller endast veterinärintyg.

Fakta om vaccinationer

Vaccinations rekommendationer för högriskmiljöer från  SVA ( Statens Veterinärmedicinska Anstalt)

https://www.sva.se/media/joxfhbtx/grundvacc_2009.pdf

Tänk på att det är viktigt att katten är frisk vid vaccinationstillfället.

Katter vaccineras mot kattpest och kattsnuva vid 9 och 13 veckors ålder samt 1 år senare. Revaccination årligen mot kattsnuva samt med 3 års mellanrum mot kattpest.

 • Innekatter

Det är viktigt att även innekatter vaccineras, då de i motsats till utekatter inte utsätts för smitta, som kan underhålla en viss immunitet. Den oskyddade innekatten kan plötsligt exponeras för smitta och insjunkna, genom att man själv dragit hem smitta via avföring och urin som kan ha fastnat på skorna. En ovaccinerad katt som skall inackorderas på kattpensionat löper stor risk att drabbas av kattsnuva.

 • Återvaccination och intyg

Efter grundvaccination måste ditt djur återvaccineras för att bibehålla skyddet. Genom att spara vacccinationsintyget kan du och din veterinär följa ditt djurs vaccinationsstatus. Medtag därför med intyget vid varje vaccinationstillfälle. För inackordering på pensionatet gäller en karens tid på 15 dagar för samtliga typer av vaccinationer eller andra veterinärmedicinska ingrepp om inte veterinär ordinerar längre karenstid. För chipmärkning och blodprovstagning är karensperioden 5 dagar.

 • Svullnad efter vaccination

Det kan ibland uppstå en svullnad vid injektionsstället. Svullnaden irriterar sällan djuret och försvinner av sig själv efter några veckor. Detta är en naturlig reaktion på vaccinet. Ditt djur kan, i undantagsfall, få en allergisk reaktion, illamående och feber av övergående natur.

 • Sjukdom trots vaccination

Det finns inget vaccin som kan garantera fullständigt skydd mot sjukdom. Trots att vacciner ger ett optimalt skydd, kommer det alltid att finnas individer som helt enkelt inte kan bilda en tillräckligt stor mängd antikroppar. Det finns mer en orsak till ett sådant, vaccinationsmisslyckande.De antikroppar som nyfödda får i sig via modersmjölken, kan störa utvecklingen av de nya antikroppar som nyföddas eget immunsystem skall bilda som en reaktion på vaccineringen.

Individuella katter kan sakna tillräcklig förmåga att producera antikroppar. De är vad man kallar immunologiskt inkompetenta. Dålig immunokompetens finns också hos djur som samtidigt lider av någon sjukdom.  Vaccineras katten under inkubationstiden kan sjukdomen ändå bryta ut. Det tar ett antal dagar innan ett tillräckligt skydd har bildats. Därför är det viktigt att ditt djur är friskt vid vaccinationstillfället. Vissa läkemedel kan också hämma immunsystemet och därför reducera vaccinationssvaret. Det vanligaste läkemedlet i denna grupp är kortison.

Angående rabiesvaccination, se avsnittet om att åka utomlands med sitt husdjur på Jordbruksverkets webbsidor på: www.sjv.se
<<<tillbaka